Lisitry ny sokajy

vady (134) Vezo (126) fanambadiana (118) biby (99) ady (97) akoho (89) boka (88) finoana (87) Zanaka (82) Havana (80) sakafo (80) Vorona (79) vola (72) lainga (70) rano (64) alika (64) vary (60) fahatanorana/fahanterana (60) mpamosavy (58) valala (51) toerana (39) anatra (37) tarehy (36) saka (35) tany (34) asa (34) trano (33) maso (30) antitra (30) Alahelo (30) rafozana (29) bibikely (28) Fihavanana (28) fahafatesana (27) andriana (25) Fitiavana (24) namana (22) sola (21) fivavahana (20) kisoa (19) banga (19) henatra (19) fianakaviana (18) kilema (18) afo (18) fahamarinana (18) hena (18) loza (17) Fahalalana (17) vitsika (16) lamba (16) tanana (16) fahihirana (16) vintana (16) sahona (16) androngo (15) akanga (15) razana (15) maty (15) kabary (15) rafotsibe (15) Firaisan-kina (15) voalavo (14) amalona (14) fanahy (14) Nenina (14) Kary (14) ray (14) lalàna (14) ondry (14) voay (14) anjara (14) jamba (13) dihy (13) tantely (13) Fanantenana (13) katsaka (13) volo (13) vehivavy (13) anarana (13) adidy (13) vava (12) vilany (12) fitandremana (12) fianarana (12) saina (12) Fanambaniana (12) tody (12) hazo (12) zavamaniry (12) fandeferana (12) ririnina (12) tanora (12) amboa (12) tsy-rariny (11) faharetana (11) hakamoana (11) fahoriana (11) Fankahalàna (11) marary (11) vahiny (11) tsiny (10) voatavo (10) fahamalinana (10) hafetsena (10) atody (10) loha (10) fisarahana (10) lambo (10) ratsy (10) vinanto (10) aina (10) adalana (10) fary (9) momba (9) vazaha (9) tia (9) kitay (9) Zanahary (9) kamo (9) halatra (9) aman-dreny (9) tena (9) fanandevozana (9) ketsa (9) fisainana (9) hevitra (9) lakana (8) andraikitra (8) foza (8) voninahitra (8) tandroy (8) akondro (8) hambo (8) Olona (8) kibo (8) malagasy (8) fitia (8) antsy (8) firaisankina (8) ankizy (8) Fiainana (8) Antananarivo (7) f (7) toky (7) fahasahiana (7) avonavona (7) fifaninanana (7) fananarana (7) zozoro (7) osy (7) fahatezerana (7) salaka (7) fahakamoana (7) angady (7) hanina (7) fahalemena (7) zoky (7) fitiavan-tena (7) fitaka (7) bibilava (7) fitiavantena (7) bingo (7) lalao (7) mamba (7) politika (7) Teny (7) v (6) a (6) fiarahamonina (6) fiaianana (6) fiarahamonina. (6) voky (6) sakay (6) vorondolo (6) fiainana/fiarahamonina (6) reny (6) faly (6) vody (6) vomanga (6) goaika (6) ala (6) sangy (6) ganagana (6) resaka (6) Marina (6) andro (6) tay (6) gisa (6) orana (6) hery (6) fahasalamana (6) lanitra (6) anana (6) tsena (6) endrika (6) fiteny (6) sokina (6) andriamanitra (5) fivoriana (5) sakaiza (5) Fifaliana (5) Noforoniko (5) kristianina (5) tahotra (5) ovy (5) siny (5) landy (5) faniriana (5) ronono (5) herim-po (5) fahavaratra (5) faty (5) tsara (5) hova (5) zavatra (5) isa (5) fasana (5) lasa (5) noana (5) sikidy (5) mahay (5) fody (5) t (5) voanjo (5) fomba (5) varavarana (5) rivotra (5) setroka (5) Nify (5) valifaty (5) rahalahy (5) volamena (5) fikirizana (5) mpanankarena (5) masoandro (5) fanararaotana (5) tandroka (5) dinta (5) rafotsy (5) fotoana (5) alina (5) Fireharehana (5) tokantrano (5) ranomaso (5) fampaherezana (5) vazo (5) trondro (5) fampirafesana (4) fosa (4) papango (4) fitondrantena (4) Mindrana (4) fitsiriritana (4) rehareha (4) takatra (4) fihariana (4) mora (4) tanimena (4) mahihitra (4) fihatsaram-belatsihy (4) fialan-tsiny (4) fahazotoana (4) tsy fahatomombànana (4) ahitra (4) Adala (4) mpangalatra (4) trosa (4) velona (4) Fisalasalàna (4) hady (4) basy (4) rariny (4) Fahadisoana (4) fahazarana (4) rambo (4) boky (4) o (4) fiadanana (4) bala (4) harona (4) ray-aman-dreny (4) Fady (4) farihy (4) lehilahy (4) valiha (4) lahatra (4) ady. (4) amponga (4) lehibe (4) Tanindrazana (4) sorohitra (4) betsileo (4) saonjo (4) zandry (4) kankana (4) kamboty (4) hambom-po (4) voankazo (4) vay (4) mpiasa (4) mpanefy (4) fifankatiavana (4) fiangarana (4) Tsintsina (4) sira (4) herana (4) Fahefana (4) fiantsiana (4) takotra (4) fory (4) FITSARANA (4) hendry (4) fotaka (4) hoditra (4) fiaraha-monina (4) hala (4) dinika (4) ohabolana (4) fitoviana (4) mpiteraka (4) Fanajana (4) fanoto (4) hira (4) tongotra (3) vidy (3) loko (3) ihany (3) akohokely (3) teraka (3) Haratsiam-panahy (3) maika (3) zaza-hova (3) ranomasina (3) fanantenanana (3) fifanajana (3) bevohoka (3) eritreritra (3) fahadisoam-panantenana (3) soa (3) riana (3) fahavononana (3) mahery (3) vero (3) lavaka (3) fanompoana (3) fiezahana (3) parasy (3) fahatarana (3) lohataona (3) vazana (3) fatana (3) volana (3) saha (3) vano (3) fahazaran-dratsy (3) diso (3) mikasika (3) harefo (3) moana (3) vahoaka (3) Eny (3) feo (3) vazimba (3) rongony (3) fitaizana (3) voasary (3) hafaliana (3) torimaso (3) voangory (3) taolana (3) nofy (3) fanetre-tena (3) tantara (3) hatanorana (3) akoholahy (3) toko (3) sokatra (3) zava-maniry (3) vatana (3) lanonana (3) haingo (3) sarotra (3) Tsy (3) lova (3) tehina (3) fasika (3) tsy fahaizana (3) haja (3) mangidy (3) tanjona (3) tsaramaso (3) ombalahy (3) maro (3) havandra (3) fianana (3) fahaiza-miaina (3) mahantra (3) fanjakana (3) tapotapohany (3) sima (3) leo (3) andry (3) vovo (3) lalitra (3) Toe-tsaina (3) hariva (3) faharatsiana (3) voara (3) trafony (3) r (3) hatezerana (3) sobika (3) vazivazy (3) akanjo (3) randrana (3) lolo (3) loharano (3) orona (3) elatra (3) aman-draharaha (3) ambo (3) fialonana (3) very (3) fanenenana (3) tafika (3) mba (3) haratsimpanahy (3) tokonana (3) Fahaizana (3) entana (3) Doka (3) fahatsarana (3) patsa (3) arina (3) veloma (3) dia (3) fifanampiana (3) takalo (2) aretina (2) hadalana (2) zavona (2) firaha-monina (2) sioka (2) ela (2) antsa (2) moka (2) fiasana (2) fanetren-tena (2) mpikabary (2) fitondran-tena (2) fahasiahina (2) lahy (2) fanorona (2) tadio (2) jiafotsy (2) rafy (2) hisatra (2) Zily (2) zinga (2) piso (2) hitsiny (2) tovolahy (2) mody (2) jeunesse (2) Analakely (2) fahatanorana (2) fety (2) taranaka (2) railovy (2) tsimihety (2) tsipolotra (2) volombava (2) rahona (2) hao (2) Lefona (2) miaramila (2) vahy (2) aviavy (2) mpisikidy (2) fifandaminana (2) trandraka (2) fiaraha-miasa (2) fisaorana (2) lamosina (2) vovonana (2) tandra (2) voromahery (2) hasina (2) fiatsaram-belatsihy (2) fankaherezana (2) mangetotra (2) tsikovoka (2) zara (2) vatolampy (2) fahamatorana (2) famosaviana (2) Toaka (2) didy (2) afatony (2) dobo (2) rofia (2) fananana (2) tantana (2) Radama (2) hazakazaka (2) gara (2) lavenona (2) tararaka (2) ony (2) kilalao (2) tapia (2) tovovavy (2) tatamo (2) sahobakaka (2) fampijaliana (2) Fahasahiranana (2) laza (2) vieillesse (2) l (2) taitra (2) Fanandramana (2) atao (2) mpandihy (2) vaviantitra (2) Fanaovan-tsoa (2) fambolena (2) lely (2) diavolana (2) Fahamombana (2) hatsarana (2) manta (2) gidro (2) Sambatra (2) sitrapo (2) anadahy (2) bika (2) fanetretena (2) fandriana (2) mandady (2) tampoka (2) Fampanantenana (2) sinoa (2) bibikely. (2) taretra (2) krismasy (2) kibobo (2) Haitraitra (2) tiana (2) mangahazo (2) fotsy (2) renikely (2) saobakaka (2) laona (2) fitadiavana (2) sifotra (2) trozona (2) voatay (2) jiolahy (2) tsinjaka (2) angatra (2) fitondrà-tena (2) fanilo (2) fantsakana (2) fo (2) lango (2) firazanana (2) lela (2) mamy (2) tompony (2) raharaha (2) bao (2) sahirana (2) izay (2) mpiara-belona (2) menaka (2) fandevenana (2) talenta (2) fahatokisana (2) tehaka (2) samoina (2) fanafody (2) Olombelona (2) heniheny (2) Totozy (2) mosavy (2) Manendy (2) amany (2) avo (2) avaratra (2) mandidy (2) fahavalo (2) ahiahy (2) sotro (2) fihaonana (2) vintsy (2) manidina (2) mpitondra (2) fiaraha-miaina (2) tanalahy (2) bongo (2) levona (2) fahakiviana (2) soavaly (2) Fiara (2) tsilo (2) hafatra (2) fialana (2) s (2) kitoza (2) lohasaha (2) traikefa (2) kambana (2) lavo (2) gasy (2) bozaka (2) fahefana. (2) tendry (2) sarotiny (2) ratra (2) renirano (2) miraharaha (1) faty antoka (1) hanika (1) sompanga (1) fifampitokisana (1) fakantahaka (1) emboka (1) Fianteherana (1) firinga (1) fahaizamiaina (1) mampihomehy (1) Hamafy (1) fiarovana (1) mahidy (1) adrisa (1) vilona (1) tsiambaratelo (1) adino (1) homana (1) lomano (1) am-pisoronana (1) tana (1) tenina. (1) hetaheta (1) ory (1) firaisana (1) fanaovantsoa (1) hita (1) rafitra (1) Antakarana (1) sazy (1) FANAJAN-TENA (1) Matikambo (1) mpifana (1) loto (1) tamotamo (1) fihogo (1) fanondro (1) voamaho (1) Pamosavy jiolahy (1) Fitavana (1) fasahina (1) tanora. (1) nofon-kena (1) kapoka (1) hatoka (1) fitokisana (1) adiady (1) Manaloka (1) tapohina (1) feno (1) rava (1) mamono (1) sigara (1) hatao (1) Mpantsaka (1) fahahirana (1) fotsimbary (1) fahombiazana (1) tsoka (1) tohatra (1) ny harena azo amin'ny fahamarinana sy ny rariny (1) sisa (1) fararano (1) nangy (1) mandray (1) antanosy (1) Fiandohana (1) fiainan (1) mpidohika (1) resy (1) mihomehy (1) fandrotrarana (1) tanimanga (1) tanty (1) toy (1) fahaterana (1) ftiava-namana (1) manantsiny (1) mitabataba (1) harato (1) havana. (1) ivy (1) Antibavy (1) matso (1) omby (1) bainga (1) fiaha (1) mponina (1) haavo (1) aza (1) rasazy (1) taiza (1) tsindrona (1) mampasiso (1) mpirahalahy (1) vafifaty (1) tarigetra (1) trambo (1) tsy fidiny (1) anti-dahy (1) mpivarotra (1) Aza mihomehy (1) toetrandro (1) maharitra (1) TAOMBAOVAO (1) bobo (1) Taoka (1) Harena (1) aman-karena (1) sofina (1) fasiahina (1) kapila (1) Hehy (1) tsy an'ialahy io (1) amam-basy (1) fijery (1) Manonofy (1) valala. (1) ambora (1) akohovavy (1) fahavelomana (1) Vonovorona ny an.ny saka fa rora tsy mahafaty alika..... (1) fahirana (1) Fiandrianana (1) kanefa (1) sitra-po (1) longoa (1) volontsangana (1) hataka (1) fintana (1) tenda (1) Karama (1) Mpamadika (1) sikidindrano (1) fahakambotiana (1) volom-bava (1) fahamaizana (1) Andriamn (1) fahadalana (1) kilonga (1) mikapa (1) fampiantranoana. (1) papelika (1) andrefana (1) lempona (1) malahelo (1) fitafy (1) fahadiovana (1) baby (1) fanampahankevitra (1) fahazazana (1) riaka (1) voavahy (1) kotroka (1) tsikovo (1) sokafy (1) Anarana-olona (1) fankam-panahy (1) Mahamasina (1) fandokafana (1) fozaorana (1) Haitao (1) fanirina (1) fitovizana (1) hantsana (1) tongobolo (1) mpivady (1) Varatra (1) TSARA MANAO TSARA (1) tsiboboka (1) tsymanaja (1) loholona (1) fandrahoana (1) mamonjy (1) fiabnarana (1) nataony (1) fihatsaram-belantsihy (1) mpianakavy (1) tabory (1) manjohy (1) ankasomparana (1) fianankaviana (1) maraina (1) bara (1) vitsy (1) sanganehana (1) mitsinjo (1) fiantsarambelatsihy (1) anaty (1) vikina. (1) tehezana (1) sandry (1) kevoka (1) matsaka (1) ditra (1) haika (1) mahia (1) fitaovana (1) faninana (1) masiaka (1) Lovia (1) Leno (1) rano. (1) vivy (1) hadedahana (1) famoizana (1) fiarahana (1) tsotra (1) akata (1) kakana (1) fitiavan-kely (1) fahajejona (1) tevika (1) hanitra (1) Fanesoana (1) matavy (1) fandrika (1) hatakandro (1) fasahiana (1) kely (1) kongona (1) fanambaniana. (1) mamoy (1) tolana (1) fitatra (1) osa (1) antambo (1) Tontolo iainana (1) mahazaka (1) tomany (1) fandraka (1) Safidy (1) angavo (1) fanala (1) takariva (1) mpatsaka (1) fahaizana mandajalanja (1) langa (1) zanany (1) arahaba (1) Tenda-kanina (1) rajako (1) Horompotsy (1) hasomparana (1) antso (1) handrina (1) famaky (1) fahafoizana (1) Fandraisana (1) finoam-poana (1) veromanitra (1) vovoka (1) mavo (1) nendra (1) TSINY SY NY TODY (1) Fitsidihana (1) Fiatsarambelantsihy (1) mangalatra (1) mionona (1) fahafenoana (1) hanoanana. (1) filàna (1) tsindry-hazolena (1) miraraka (1) teo (1) valin-kasasarana (1) m (1) Fitiava-janaka (1) tsy amin-tody (1) pirina (1) fiadiavana (1) tsiriry (1) Ragnalahy (1) fanina (1) haratisna (1) Fifamilafilana (1) boloky (1) voangaly (1) ny tanjona sy ny ezaka (1) matetika (1) hafanana (1) karavasy (1) fanekena (1) fihanvanana (1) Totra (1) holatra (1) malemy (1) tapany (1) havana.fiaraha-monina (1) fitahiana (1) vantano (1) lava (1) tsy mba azo (1) ro (1) sata (1) tso-drano (1) fahamaikana (1) halahelo (1) manana (1) misy (1) tsiafakomby (1) taitso (1) mandrora (1) isaino (1) fizahozahoana (1) mahandro (1) fanahiana (1) sora (1) tsihy (1) vakana (1) velirano (1) mivadibadika (1) mba tsy hibozan'ny (1) fizahazahoana (1) ranovola (1) fototra (1) tarehy. (1) kankafotra (1) Fery (1) ny fandeferana (1) avona (1) tambiazina (1) Nanahary (1) Aretina-toetra (1) fitomboana (1) tava (1) amontana (1) lamokany (1) fahaleovana (1) kilalaon-teny (1) fandriam-pahalemana (1) saranga (1) mbola (1) vqzo (1) bozaka. (1) bararata (1) kitapo (1) azo (1) mahatoky (1) fandiorano (1) langilangy (1) tafondro (1) kanakana (1) mampisalasala tahaka ny vozon'akoho;hanina taolana (1) masinina (1) kabary/fahamarinana (1) lalantsarotra (1) tanety (1) baobaba (1) ampombo (1) sidintsidina (1) Hakanosana (1) firavana (1) jabo (1) Ny hazo avo alan-drivotra. (1) fisaka (1) volotratra (1) zezika (1) mavesatra (1) fatahorana (1) dilatra (1) tsako (1) tanteny (1) akaiky (1) finiavana (1) tokana (1) tsa (1) fihavanam-bato (1) variamin'anana (1) hadilanana. (1) irery (1) fanahafana (1) ezaka (1) rehereha (1) finoa (1) fiaraha-monina/tody (1) ravina (1) hony (1) Ny afo lavitra (1) haravola (1) fampanginana (1) ramy (1) TSARA NY MIANATRA FA IO LOVA TSARA. TSY AZO ROMBANY AFA. RAHA TSY MIANATRA TSY ANJANY OLONA NADIA MPIRAITAMPO AZA. (1) rendrika (1) mifandray (1) fifandirana (1) manandro (1) fankasitrahana (1) fahatomombànana (1) fanorenana (1) fahendreha (1) ziva (1) milomano (1) varivary (1) tsikirity (1) sikina (1) fanomezana (1) setrasetra (1) avy (1) sompitra (1) vilia (1) fahasiahana (1) tory (1) vary. (1) velon-tena (1) ody (1) fanampaha-kevitra (1) tsyrariny (1) mifanatrika (1) tontolo manodidina (1) fandinihana (1) sampy (1) hanoanana (1) tanimbary. (1) dokotra (1) harantsim-panahy (1) savony (1) taraina (1) vy (1) firaisakina (1) babo (1) maninan-doza (1) fahatsaran-toetra (1) mpitay (1) famoloana (1) anivona (1) Sotrobe (1) Z (1) jono (1) fahatokisantena (1) vavahana (1) voananana (1) fibebahana (1) Jiro (1) famitahana (1) mpamositra (1) tatao (1) fivadihana (1) sahondra (1) Fitantanana (1) amandrey (1) mahaiza (1) daka (1) amindroana (1) mpiantoka (1) paraky (1) siramamy (1) sitry (1) eso (1) donga (1) erika (1) katrafay (1) Raty (1) Arosy (1) fikasana (1) sampona (1) kiraro (1) tsatsangotra (1) Fanatenana (1) honohono (1) Vato (1) akalana (1) aloha (1) sedera (1) feta (1) sakamalao (1) bezesta (1) Rafostibe (1) zahatra (1) lahy antitra (1) miadana (1) zavamisy/antony (1) fiantrana (1) fofy (1) ambolo (1) mazoto (1) mitia (1) koaitra (1) rindrina (1) tampin-dalana (1) ff (1) firaka (1) Ny lefitra (1) zazalahy (1) tsaho (1) mandry (1) fanarenana (1) miasa (1) foetra (1) rora (1) toto (1) hezaka (1) bonga (1) lemim-panahiny. (1) tsindrihazo-lena (1) fihatsarambelantsihy (1) ollona (1) ventso (1) lohasaha. (1) radio (1) Sompatra (1) trafon-kena (1) masombika (1) Zava-mahadomelina (1) Mpianadahy (1) fiandrasana (1) tifitra (1) fihaviana (1) mpihaza (1) Kajy (1) Andrianampoinimerina (1) Angano (1) Laborde (1) fampitahana (1) fitiavana/fiaraha-monina (1) fahavinirana (1) fetra (1) mahantra sakafo (1) soitrafo (1) hitsikitsika (1) miavona (1) apombo (1) borozano (1) dedaka (1) horaka (1) kintana (1) tsangana (1) taratra (1) tsindretra (1) vomaga (1) alatra (1) ravaka (1) tetika (1) fahavoazana (1) rediredy (1) arivo (1) fandrotrana. (1) ilo (1) ra-kena (1) voaroy (1) safidytantara (1) fhavanana (1) ontsy (1) mamilafila (1) faladia (1) raketa (1) ampakana (1) fanantanterahana (1) biby. (1) randrana. (1) sikajy (1) hariana hena. (1) amboa mahia (1) fiaianan (1) kivy (1) antoandro (1) voronombalahy (1) fehin-tongotra (1) Zaodahy (1) rar (1) volony (1) ravinkazo (1) taona (1) fampitaha (1) fananarina (1) mahamay (1) totohondry (1) lavitra (1) Fisalovanana (1) jorery (1) kalo (1) miady (1) Mpanararaotra (1) atsoro (1) harahara (1) vorontsiloza (1) heloka (1) fahatsiarovantena (1) raozy (1) lasy (1) firenena (1) vavaka (1) fihavanana/fitiavana (1) fahiny (1) goavy (1) tony (1) tevana (1) tsakarano (1) Zaza (1) ramihavona (1) TSARA RAHA MIRAIHINA (1) fanavotana (1) tendrombohitra (1) vahana (1) fiadiana (1) fifanjana (1) maody (1) zaitra (1) didi-maso (1) vorombola (1) mamo (1) tsemboka (1) kavina (1) mangoraka (1) tafo (1) mpanaraka (1) atsinanana (1) voanjobory (1) vankona (1) Fitsinjovana ny hoavy (1) Fahafatesan-kambo (1) takatr (1) laditra (1) menatra (1) fositra (1) andavanandro (1) jejo (1) hitsaka (1) fifandisoan-kevitra! (1) fahatsiarovan-tena (1) tsiahy (1) onja (1) vorompotsy (1) fihatsarambelatsihy (1) atambo (1) fanairana (1) tampo (1) kiady (1) pilotra (1) zoro (1) olon-dehibe (1) mampirafy (1) firhavanana (1) tsingala (1) faralahy (1) Faherezana (1) sada (1) polisy (1) mpitovo (1) fotoavana (1) fohy (1) voninkazo (1) mangery (1) anjonanjona. (1) manimbolo (1) hatsaran-tarehy (1) OHA-PITENENANA ANY @NY BETSILEO (1) Tofoka (1) mihafy (1) voady (1) sarotro (1) angola (1) laoka (1) fitsabahana (1) harana (1) angidina (1) finamanana (1) miafina (1) nahitana (1) fanoharana (1) reniny (1) sosoa (1) voromahilala (1) kamory (1) Itasy (1) may (1) Fanankianana (1) anjombona (1) mampiray (1) voina (1) mamaly (1) havoana (1) havozo (1) fiononana (1) lolom-po (1) H (1) tsy maika (1) Mpifosa (1) fitsikina (1) hafahafa (1) biriky (1) mozika (1) kofehy (1) dera (1) fieritreretana (1)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.0413